Hiện tại có 76 khách đang tư vấn, 14 bác sĩ đang bận, 1 bác sĩ đang chờ tin nhắn.
 • bệnh nhân đã nhận tư vấn online

  Bệnh nhân đã nhận tư vấn online

  689 +
 • bệnh nhân đã nhận tư vấn online

  Bệnh nhân đã đặt hẹn

  2456 +
 • bệnh nhân đã nhận tư vấn online

  Bệnh nhân đã điều trị

  1500 +
 1. Viêm Niệu Đạo
 2. Viêm Đường Tiết Niệu
 3. Viêm Bàng Quang
 4. Tiểu Nóng, Tiểu Khó
 5. Viêm đường tiết niệu
 6. Tiểu Nhiều
 7. Tiểu Buốt
 8. Tiểu Rắt
 9. Tiểu Ra Máu
Tư vấn
Báo Giá
Gọi điện
Gọi Điện
Tư vấn
Tư Vấn