Hiện tại có 76 khách đang tư vấn, 14 bác sĩ đang bận, 1 bác sĩ đang chờ tin nhắn.
 • bệnh nhân đã nhận tư vấn online

  Bệnh nhân đã nhận tư vấn online

  689 +
 • bệnh nhân đã nhận tư vấn online

  Bệnh nhân đã đặt hẹn

  2456 +
 • bệnh nhân đã nhận tư vấn online

  Bệnh nhân đã điều trị

  1500 +
 1. Triệu Chứng Bệnh Tinh Hoàn
 2. Tràn Dịch Màng Tinh Hoàn
 3. Viêm Túi Tinh
 4. Viêm Mào Tinh Hoàn
 5. Sưng Vùng Bìu
 6. Giãn Tĩnh Mạch Thừng Tinh
 7. Viêm Tinh Hoàn
Tư vấn
Báo Giá
Gọi điện
Gọi Điện
Tư vấn
Tư Vấn